Proiectare si Cadastru Iasi
Adresa: Bld. Tudor Vladimirescu, nr. 31, Iasi, Iasi, 700305
Telefon: 0763661606
Locatie: 47.163402; 27.597092

Lucrari / Executare / Servicii

Lucrarile de cadastru:
 • infiintam carti funciare-dezmembrari-comasari
 • indreptari-repozitionari limite proprietate
 • inscrieri-extinderi-desfiintari constructii
 • relevee apartamente
 • documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism
 • documentatii pentru scoaterea definitive din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan
Executarea lucrarilor topografice:
 • trasarea contururilor cladirilor, axelor si cotelor de proiect
 • masuratori pentru determinarea volumului de pamant excavat sau de umplutura
 • nivelment de mica si mare precizie
 • ridicari topografice pentru orice tip de platforma
 • relevee
 • masuratori pentru determinarea adincimii lacurilor si raurilor
Proiectarea lucrarilor topografice:
 • planuri de situatie pentru orice tip de platforma si curbe de nivel
 • profile longitudinale si trasversale
 • calcule pentru determinarea volumului de pamant excavat sau de umplutura
Proiecte tehnice si obtinerea autorizatiei de constructie:
 • realizare proiecte tehnice (arhitectura, structura, instalatii)
 • realizare documentatii pentru obtinerea autorizatiei de constructie(D. T. A. C, D. T. O. E, D.T.A.D)
 • obtinere avize necesare autorizatiei de constructie
 • realizare solutiii arhitecturale 3D

Serviciile care le putem oferi:
 • asiguram consultanta de specialitate in domeniul cadastrului si publicitate imobiliara
 • efectuam expertize (consultanta) tehnico judiciare